Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Obchodná verejná súťaž

E-mail Vytlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

F. Madvu 2, 971 29  Prievidza

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľného majetku:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (10. máj 2016)    Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže (23. jún 2016)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (27. apríl 2016) 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (22. máj 2015) 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (17. apríl 2015)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

Posledná zmena na Piatok, 24 Jún 2016 06:09  

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona žiak posledného ročníka písomne oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období. Do 30. septembra 2009 spolu s triednymi učiteľmi písomne vyplnia formuláre prihlášok (štvrtácka prihláška, prihláška pre pomaturitných žiakov) a zmenu údajov je možná do 15. októbra. Žiaci so zdravotným znevýhodnením spolu s prihláškou vyplnia aj prihlasovací formulár pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sledujte aj stránky NÚCEM