Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
# Meno Pozícia Telefón Číslo mobilného telefónu Fax
1 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Školský mobil 0903210269
2 Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza OA 046/5438118 0903210269
3 Mgr. Ľubomír Vida riaditeľ školy 046/5430691 046/5430691
4 Mgr. Ivan Kadlečík zástupca pre všeobecnovzdelávacie predmety 046/5438118 046/5430691
5 Ing. Marcela Čiscoňová zástupkyňa pre odborné predmety 046/5438118 046/5430691
6 Ing. Amália Antolová vedúca úseku TEČ 046/5438118 046/5430691
7 Dominika Jozefjaková sekretariát školy 046/5438118
8 Mgr. Jana Hraňová výchovný a kariérny poradca 046/5438118

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Ministerstvo školstva SR schválilo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010. Dokument obsahuje organizáciu školského roka, termíny prázdnin, zoznam súťaží, projektov, schválených legislatívnych procesov a ďalšie informácie. Pedagogicko-organizačné pokyny sú zverejnené na stránkach ministerstva v časti Regionálne školstvo - Metodické pokyny a usmernenia.